Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen “Spotřebitel”), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen “Zákazník” nebo “Kupující”). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, zákonem č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen “Objednávka”). Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím kontaktního formuláře a webového rozhraní www.darkyslaskou.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi. Zákazníci musejí uvést minimálně tyto údaje: jméno a příjmení, přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát, přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), počet kusů a název produktu.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Platba a dodání zboží

Platbu akceptujeme:
– kartou online
– převodem na účet (č.ú.: 2223122063/0800)
– dobírkou

Zboží posíláme přes společnost GLS, cena za doručení je uvedena v košíku před ukončením objednávky. Prosíme zákazníky zkontrolovat, zda s cenou doručení souhlasí, a až pak objednávku odeslat ke zpracování.

V případě zakoupení zboží za částku ve výši nejméně 2000 Kč má zákazník doručení zdarma. V tomto případě při zadávání objednávky zákazník vybere variantu Doručení zdarma, kterou mu systém automaticky předloží.

V případě platby kartou peníze přijdou na účet Prodávajícího ihned, proto proces vyřízení objednávky bude rychlejší. V případě platby peněžním převodem Prodávající začne proces vyřízení objednávky až po připsání peněz na účet Prodávajícího.

Při platbě bankovním převodem Kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky. Do poznámky Kupující může také uvést jméno a příjmení.

Veškeré objednávky Prodávající se snaží vyexpedovat max. do 3 pracovních dnů od přijetí platby. V případě potřeby delšího času pro přípravu zboží (jde o handmade věci) Prodávající kontaktuje Kupujícího a domluví se na časových možnostech obou stran. Kontaktování proběhne prostřednictvím e-mailu (nebo telefonicky). V případě problémů s kontaktováním Kupujícího má Prodávající právo objednávku stornovat.

IV. Vrácení zboží a zrušení objednávky

V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od obdržení zboží odstoupit od kupní smlouvy a zboží bez udání důvodu vrátit bez jakékoli sankce.

Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před její expedicí, a to buď telefonicky na čísle +420 776 630 814, nebo e-mailem na info@darkyslaskou.cz

V případě již expedovaného zboží Kupující vrátí zboží doporučeně na adresu: Jerevanská 1064/7, 10000 Praha 10 na jméno Dilyara Asmatulayeva. Zboží musí být v původním stavu, nepoškozené, čisté.

Zboží vrácené na dobírku nebude Prodávajícím přijato. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí Kupující.

V případě dodržení všech podmínek pro vrácení zboží Prodávající vrátí peníze za zboží Kupujícímu prostřednictvím bankovního převodu na jeho účet. Lhůta na vrácení zaplacené částky je 30 dnů od okamžiku obdržení zboží Prodávajícím.